Het Verzegelde Boek van Mormon

Kom in contact met Zendelingen

uit het Verzegelde Boek van Mormon

Mormoonse missionarissen

van de

Tweede Uitnodiging

Voor Nederland

Missionarissen

 

voor Engelse en Nederlandse taal:

Élder Harm Wierda en Zuster Baukje 

Telefoon of Whatsapp:

(+31) 06 22631059

Voor Vragen en opmerkingen: baukjewierda@gmail.com

 

Voor Engels, Portugees en Spaans:

Élder Almeida

Telefoon of Whatsapp:

(+351) 960 237 285

 

U heeft geen enkele rechtvaardiging nodig om met de Missionarissen te spreken, van gedachten te wisselen, vragen te stellen en antwoorden te ontvangen, of de Second Invitation-lezingen te plannen en te ontvangen, individueel of als gezin, veilig, via videogesprek, afhankelijk van uw beschikbaarheid.

 

U kunt beginnen met een eenvoudig bericht...

 

U kunt met de Missionarissen afspreken aan welke SEALED BOOK Studieklas u wilt deelnemen, zodat uw persoonlijke studie wordt verrijkt en u ook de andere deelnemers kunt versterken door uw kennis te delen.

 

De profeet Jesaja profeteerde voor deze dagen:

"En de vrijgekochten van de HEER zullen terugkeren en met vreugde naar Sion komen, en eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn; vreugde en blijdschap zullen zij overvallen, en verdriet en zuchten zullen van hen wegvluchten."

(Jesaja 35:10)

 

Wij heten u van harte welkom op uw nieuwe reis naar Zion!